Piramida e përmbysur

Ekzistojnë dy mënyra themelore të prezantimit të lajmit gazetaresk: piramida dhe piramida e  kundërt. Në mënyrën “piramida”, në fjalinë e parë prezantohet lajmi dhe përgjigjet e pesë pyetjeve, ndërsa më tej risqarohet  lajmi kryesor. Në piramidën e kundërt, lajmi kryesor shkon në fund, përkatësisht lajmi fillon me sqarim ose disa informacione paraprake. Shembull për piramidën e kundërt : Para tre vitesh baleti “Liqeni i Mjellmave” e kishte premierën  në Shkup. Nga atëherë , janë interpretuar 150 shfaqje, në të cilat mori pjesë kampionia e baletit Mirjana Perovska. Me rastin e shfaqjes së 150-të, iu dha letër falënderimi”.

Anglisht

inverted-pyramid style