Pilot automatik

Filtrimi automatik i numrit të madh të informacioneve dhe porosive në trurin tonë. Në kuptimin mediatik: miratimi i përditshëm i numrit të madh të vendimeve me qëllim të mospranimit të informacioneve të caktuara. Porositë i përpunojmë në mënyrë të pavetëdijshme, ndërsa përmbajtjet mediatike ndikojnë në procesin tonë mendor, edhe kur nuk jemi të vetëdijshëm.

Anglisht

Automatic pilot