Автоматски пилот

Автоматско филтрирање на големиот број информации и пораки во нашиот мозок. Во медиумска смисла: секојдневно носење голем број одлуки со цел да не примаме определени информации. Пораките несвесно ги обработуваме, а медиумските содржини влијаат на нашиот мисловен процес и кога не сме свесни.

Албански

Pilot automatik

Англиски

Automatic pilot