Përqendrimi mediatik

1. Procesi i blerjes së hapësirës vetëm në një media për reklamim ose publicitet, e jo në media të ndryshme, me çka krijohet fuqi përmes përqendrimit.

2. Dominim në tregun mediatik nga një numër i vogël (ose një) i korporatave të mëdha mediatike.

Anglisht

media concentration