Përpunim i të dhënave personale

Është grumbullim, incizim, deponim, përdorim, transmetim, publikim ose  mënyrë tjetër e vënies në dispozicion, harmonizim ose kombinim, kufizim, fshirje ose shkatërrim i të dhënave personale. Kjo përdoret për krijimin e lajmeve ose storie më të mëdha gazetareske analitike.

Anglisht

Processing of personal datа