Përmendje/thirrje/etiketim

Mënyrë përmes së cilës në tekst me përdorim të shenjës “at” (@) dhe shënim të emrit të dikujt, emërohet ndonjë personalitet për ta ndjekur tekstin ose komentin dhe të përgjigjet ose të reagojë ose njoftohet për atë që është shkruar.

Anglisht

mentions