Спомнувањa/прозивање/означување

Начин преку којшто во текст, со користење на знакот „мајмунче“ (@) и запишување на нечие име, се именува некоја личност за да го проследи текстот или коментарот и да одговори или да реагира или, пак, едноставно се известува за напишаното.

Албански

Përmendje/thirrje/etiketim

Англиски

mentions

Skip to content