Përmbajtje

1. Çfarëdo lloji i materialit që mund të lexohet ose shihet online, në televizion ose në formë të shtypur. Kjo mund të jetë porosi, program, film, libër, fjalim etj.; i referohet temës të cilën e përpunon, tregimin që e rrëfen ose idetë që i shpreh.

2. Në kuptimin multimediatik: Burimet e informacioneve dhe programet të cilat mund të digjitalizohen për rrjet komunikimi.

Maqedonisht

Содржина

Anglisht

content