Содржина

1. Секаков вид материјал што може да се чита или гледа онлајн, на телевизија или во печатена форма. Тоа може да биде порака, програма, филм, книга, говор и сл.; се однесува на темата што ја обработува, приказната што ја раскажува или идеите што ги изразува.

2. во мултимедиумско значење: Извори на информации и програми коишто можат да се дигитализираат за комуникациска мрежа.

Албански

Përmbajtje

Англиски

content