Përmbajtje e krijuar nga përdoruesi

Përmbajtje të cilën e krijojnë përdoruesit në formë origjinale, posaçërisht për platformë të caktuar dhe mund të publikohet në mediat sociale, foto, video, blogje etj.

Anglisht

user generated content