Кориснички генерирана содржина

Содржина којашто ја создаваат корисниците во оригинал, специјално за одредена платформа и може да биде објавена на социјални медиуми, фото, видео, блогови итн.

Англиски

user generated content