Përkthim: përshtatje

Përkthim do të thotë kthimi i një teksti nga një gjuhë në një gjuhë tjetër, ndërsa përkthim me përshtatje do të thotë kthimi i një teksti poetik nga një gjuhë në një gjuhë tjetër, duke iu përshtatur natyrës së gjuhës në të cilën përkthehet. Përkthimi mund të jetë i shkruar dhe gojor (interpretim, simultan ose konsekutiv).

Anglisht

translation