Përgjegjësi e gazetarëve dhe mediave për ofendim dhe shpifje

Pronarët e mediave, gazetarët dhe kryeredaktorët mbajnë përgjegjësi qytetare për ofendim dhe shpifje, të shprehur përmes mediave. Parashihen gjoba të cilat mund t’i shqiptohen pronarit, kryeredaktorit dhe gazetarit nëse gjykata konstaton përgjegjësi.

Anglisht

Liability of journalists and media for insult and defamation