Perceptim vizual

Perceptim për gjetje të lidhjeve të ndërsjella në mediatekstin ndërmjet njësive të narracionit vizual.

Anglisht

visual perception