Визуелна перцепција

Способност за пронаоѓање заемни врски во медиумски текст меѓу единиците на визуелната нарација.

Албански

Perceptim vizual

Англиски

visual perception