Perceptim mediatik

Perceptim i “realitetit mediatik”, i ndjenjave dhe i mendimeve të autorit të tekstit mediatik.

Anglisht

media perception