Pauzë

1. Ndërprerje e përkohshme e ndonjë veprimi.

2. Kohë për pushim gjatë punës.

Maqedonisht

Пауза

Anglisht

pause