Patë gazetareske

Shprehje zhargoni për informacion të rremë ose të pavërtetuar. Nocioni rrjedh nga fjala gjermane “Ente” që do të thotë “patë”. Në të kaluarën praktikë gazetareske ka qenë kur jepet informacion i cili nuk është i vërtetuar të jepet shënim n.t. = nontestatum, që do të thotë se informacioni nuk është i vërtetuar. Shkurtesa n.t. në gjermanisht lexohet “Ente” që do të thotë edhe patë.

Anglisht

not testified