Новинарска патка

Жаргонски израз за лажна или непотврдена информација. Терминот доаѓа од германскиот збор „Ente“ што значи „патка“. Во минатото, новинарска пракса било кога се дава информација којашто не е потврдена да се даде забелешка n.t. = non testatum, што значи дека информацијата не е потврдена. Кратенката n.t. на германски се чита „Енте“ што значи и патка.

Албански

Patë gazetareske

Англиски

not testified

За повеќе види:

Kako je nastao izraz “novinska patka”?