Parashtresë për cenimin e standardeve etike

Ankesë e qytetarëve dhe e subjekteve të ndryshme të parashtruara në Këshillin Etik të Mediave, lidhur me shkeljen e standardeve profesionale dhe etike në mediat, të përcaktuara në kodin etik.

Anglisht

Petition for Violation of Ethical Standards