Parashikimi i motit

1. Parashikimi i ndryshimeve të kushteve atmosferike në një territor të caktuar, gjatë një periudhe të caktuar kohore, bazuar tek metodat shkencore dhe me ndihmën e instrumenteve të caktuara meteorologjike.

2. Programi, teksti etj. në të cilën paraqiten kushtet e motit të një territori të caktuar në një periudhë të caktuar kohore.

Anglisht

Weather forecasting