Временска прогноза

1. Предвидување на промените на атмосферските услови на определена територија во текот на определен временски период врз основа на научни методи и со помош на определени инструменти за метеорологија.

2. Програма, текст и сл. во кои се презентираат временските услови на определена територија во определен временски период.

Албански

Parashikimi i motit

Англиски

Weather forecasting