Paraqitje publike

Paraqitja para publikut, siç është emisioni, intervista, forumi, seminari.

Anglisht

Public appearances