Јавен настап

Појавување пред публика на каков било јавен настан, како што е емисија, интервју, форум, семинар.

Албански

Paraqitje publike

Англиски

Public appearances