Дневнички панел

Метод на собирање информации на подолг период од определен избран примерок луѓе на коишто им се нуди самостојно пополнување дневници поврзани со определено прашање во врска со некој медиум.

Албански

Paneli i ditarit

Англиски

Diary Panel