Крупен план

Во фотографијата, филмот и телевизијата: поставување на камерата на место од кое голем дел од кадарот го зафаќа лицето на некој човек или, поретко, на некој предмет.

Албански

Pamje nga afër

Англиски

Close-up