Ngritje e zërit

Term rus për më shumë liri të shprehjes dhe më pak sekret shtetëror. U bë universal me kryesimin e Mihaill Gorbaçovit me Bashkimin Sovjetik dhe lidhet me termin perestrojkë.

Maqedonisht

Гласност

Anglisht

Glasnost