Ndërveprim mediatik

Tekste mediatike me mundësi që publiku të inkuadrohet drejtpërdrejt me qëndrimet dhe komentet e tij në një temë të caktuar.

Anglisht

media interactivity