Ndriçim

Organizimi i dritës dhe efekteve të dritës në studio ose në ndonjë ambient tjetër për të fituar atmosferën e nevojshme.

Anglisht

Lighting