N-Gen

Shkurtesë për Net Generation, term i cili u referohet të rinjve njohës dhe përdorues të internetit dhe në përgjithësi teknologjisë digjitale.

Maqedonisht

N-Gen