Ndjekës

Person i cili ndjek përmbajtje të dikujt (personalitetit ose faqes) në rrjetet sociale. Ky nocion rrjedh kryesisht nga platforma Tuiter dhe shënon dikë që është regjistruar të ndjekë përmbajtje të përdoruesit ose kompanisë tjetër. Ndjekësi jo gjithmonë i mbështet përmbajtjet e atij që e ndjek, por qëllimi i tij mund të jetë, vetëm të qëndrojë në rrjedhë me to.

Anglisht

follower