Neutralitet

Nevojë që media të jetë e hapur dhe e barabartë ndaj të gjithëve, pa diskriminim dhe të sigurojë qasje të barabartë. Neutraliteti nënkupton edhe të qenët kritik ndaj argumenteve, të testohet konsensusi dhe të kërkohet përgjegjësi tek autoritetet vazhdimisht dhe në mënyrë të paanshme.

Anglisht

net neutrality