Неутралност

Потреба медиумот да биде отворен и еднаков кон сите, без дискриминација и да обезбедува еднаков пристап. Неутралноста подразбира и да се биде критичен кон аргументите, да се тестира консензусот и да се бара одговорност кај властите постојано и непристрасно.

Албански

Neutralitet

Англиски

net neutrality