Neutralitet NET

Parim i punës së provajderëve të internetit që mundëson të drejtë të barabartë dhe cilësi të qasjes në përmbajtjet pa dallim se kush është përdoruesi, cili është burimi i përmbajtjes, dhe pa favorizim ose bllokim të përmbajtjeve, produkteve ose ueb lokacioneve të caktuara.

Anglisht

NET neutrality