Nëntekst

Në raportin intertekstual, nënteksti është teksti më i vjetër, ai mbi të cilin bazohet teksti i ri, i ndryshuar. Nëntekstet mund të jenë motive, pjesë të teksteve ose citate të cilat janë përfshirë ose futur në tekstin e ri, aktual.

Maqedonisht

Поттекст

Anglisht

subtext