Навремено коригирање грешки

Исправање на грешките коишто се случуваат во медиумски содржини во разумен рок. Грешките може да бидат: печатни грешки, погрешни цитати, погрешни формулации, клеветнички изјави, пропусти или погрешни факти. Медиумите треба да објават јасна корекција и на видно место да нагласат дека е објавена неточна информација.

Англиски

correcting mistakes in the right time

За повеќе види:

Тешки грешки