Наслов

1. Име на книга, филм, програма, дадено од страна на авторот.

2. Именување напис, статија, телевизиски или радиоприлог, звучен исечок и друга авторска објава во медиумите.

Албански

Titull

Англиски

title