Korrigjimi në kohë i gabimeve

Korrigjimi i gabimeve që ndodhin në përmbajtjet mediatike në afat të logjikshëm. Gabimet mund të jenë: gabime shtypi, citate të gabuara, formulime të gabuara, deklarata shpifëse, gabime ose fakte të gabuara. Mediat duhet të publikojnë korrigjim të qartë dhe në vend të dukshëm të theksojnë se është publikuar informacion i pasaktë.

Anglisht

Correcting mistakes in the right time

Për më shumë shih:

Gabime të rënda.