Напредно пребарување на податоци

Пребарување на податоци коешто овозможува специфицирање на одредени параметри на пребарувањето, како што се: време на објава, извор на објава, тип на објава (текст, слика, видео, звук), медиумски жанр, географска локација, јазик и сл.

Англиски

advanced data search