Наднаслов

Наслов поставен над главниот наслов на текстот, вообичаено во печатени медиумски објави.

Албански

Mbititull

Англиски

supertitle