Насловна тема

1. Главната приказна во весник или списание којашто се наоѓа на насловната страница.

2. Сето она што го прави една компанија или организација, изразено во содржина што е корисна за читателот.

Албански

Temë kryesore

Англиски

cover story