Напис од издавачот, едиторијал

Текст во весник или веб-локација што го презентира мислењето на уредникот, авторот.

Англиски

editorial