Најчесто поставувани прашања

Оддел или поле на веб-страниците каде што се даваат одговорите на прашањата што посетителите најчесто ги поставуваат во врска со страницата и информациите што ги содржи таа.

Англиски

FAQ