N-Gen

Кратенка за Net Generation, термин кој се однесува на млади луѓе познавачи и корисници на интернет и воопшто на дигиталната технологија.

Албански

N-Gen