Мултиперспективност

Различни гледишта кон иста медиумска содржина, односно вклучување различни перспективи при интерпретирањето на некоја медиумска содржина.

Албански

Multiperspektivë

Англиски

Multiperspectivity