Мајчин јазик

Првиот научен јазик, јазикот научен од раѓање.

Албански

Gjuhë amtare

Англиски

mother tongue