Масовна медиумска култура

Култура под влијание на масовните медиуми. Ја нарекуваат и култура на посредство поради посредувачката улога на медиумите во создавањето и преносот на  вредностите на културата. Развојот на технологијата и медиумските техники на влијание врз масите ги врамува погледите, однесувањата, вкусовите и ставовите на луѓето и на тој начин влијае на создавањето на културата.

Албански

Kultura masive mediatike

Англиски

mass media culture