Multiperspektivë

Këndvështrime të ndryshme ndaj përmbajtjes mediatike përkatësisht përfshirje të perspektivave të ndryshme gjatë interpretimit të ndonjë përmbajtjeje mediatike.

Anglisht

Multiperspective