Матрица

Снимена музичка подлога на која се наснимува гласот или се користи за настап во живо.

Албански

Matricë

Англиски

Stencil