Маркетинг на социјалните мрежи

Kористeње на социјалните мрежи за рекламирање на производи и услуги, за интеракција со постоечките купувачи и за стекнување нови. За новинарството тоа значи дека медиумите ги користат социјалните мрежи за стратегиско презентирање на содржините, за интеракција со нивната публика и за доаѓање до нова.

Албански

Marketing në rrjete sociale

Англиски

Marketing on social media